Podpora udalostí v reportoch Google Disk auditu

V súčasnej dobe, zákazníci Google Apps Unlimited majú prístup k reportom auditov pomocou API správy a v sekcii "Audit správ administrátorskej konzoly". K aktuálnym záznamom auditu patria akcie ako vytvárať, nahrávať, upravovať, premenovávať, presúvať, pridávať do zložky, odstrániť zo zložky, z koša, mazať a vytiahnuť z koša. Teraz sa pridáva podpora pre zvláštne udalosti, pohľady na reporty auditu. Zobrazenéť akcia zahŕňajú prehľad súborov pre Google čitať ďalej ...

Kopírovanie a vkladanie grafov v Google Sheets

Ľudia, ktorí používajú Google Sheets budú teraz môcť kopírovať a vložiť Vysoko kvalitné, plne funkčné grafy vrámci rovnakej tabuľky, ale aj medzi tabuľkami. Pri kopírovaní vnútri rovnakého tabuľkového procesora, sú používané rovnaké dáta, takže púo aktualizácii dát sa aktualizuje aj graf. Pri kopírovaní medzi tabuľkami, sa vyžíva kópia dát, takže žiadne dáta nie sú s ním spojené a aktualizácia pôvodných dáta nemá vplyv na graf. Typ vydania: Rýchle čitať ďalej ...

Graf trendu v Google Sheets

Pre vytváranie grafov v Google Sheets budete mať teraz možnosť pridať graf spojnice trendu - linky sa pridávajú k grafom, ktoré vypovedajú o celkovom smerovaní dát. Spojnica trendu môže byť štylizovaná v rôznych farbách a hrúbkach čiar, a môže byť zobrazená ako položka v legende. Je k dispozícii v bodovom a stĺpcovom diagrame pre stĺpce a riadky tabuliek. Typ uvoľnenia: Rýchle uvoľnenie s naplánovaným vydaním - prichádza dva týždne Pre viac informácií: Google+ čitať ďalej ...