Automatické zoznamy, BckSpc proti automatickým úpravám v Google Docs, Slides a Drowings

afflistV Google Docs, Slides a Drowings, sa nám teraz automaticky zapne zoznam s odrážkami alebo režim číslovaného zoznamu, keď zistí, že človek chce, aby sa zoznam vytvoril na základe toho, čo bolo napísané ako prvý viditeľný znak v odseku.

Napríklad, ak je prvý viditeľný znak hviezdička [*] alebo pomlčka [-] a nasleduje medzera, tak sa automaticky zapne zoznamu s odrážkami, bez toho aby človek musel stlačiť klávesovú skratku, položku v panely nástrojov alebo tlačidlo. Písaním „1)“ alebo „1.“ a za ním medzerník sa začne číslovaný zoznam, alebo iné variácie, ako ja (a), atď.

Funkciu automatických zoznamov je možné používateľom vypnúť v Nástroje -> Predvoľby.

S touto funkciou štartuje aj ďaľšia, okamžite po stlačením tlačidla Backspace po každej automatickej oprave, sa vytvorenie automatického zoznamu ruší. Napríklad, ak zadáte „(c)“ a automatický systém ho prevedie na symbol autorských práv „©“, stlačením klávesy Backspace ihneď po zmene sa vrátiť späť do podoby „(c)“.

Typ vydania:
Rýchle uvoľnenie a naplánované vydanie

Pre viac informácií:
Format bulleted and numbered lists
Spell-check and automatic corrections