Biznis Aplikácie

cloiudmachineBWZákladná infraštruktúra

Cloud aplikácie pre prehľadnú prácu so základnými dokumentami a spolupráca s vašim tímom.

 

puzzleBWPodniková infraštruktúra

Špecializované aplikácie práve pre Váš biznis.

 

 

 

knowledgeBWBáza informácií

Je úložisko, ktoré poskytuje prostriedky pre zhromažďovanie, organizovanie, zdieľanie, vyhľadávanie a použitie údajov.