Podniková infraštruktúra

CRMSketch

CRM
Systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Uchováva údaje o obchodnom procese pre lepšiu starostlivosť o zákazníka.

 

 

ERPSketchERP
Integruje a automatizuje veľké množstvo procesov súvisiacich s produkčnými činnosťami podniku, napr.: výrobu, logistiku, distribúciu, správu majetku, predej, účtovnicto.

 

 

PMSketchProjekt menežment
Systém pokrývajúci odhad,
plánovanie a riadenie nákladov. Riadenie rozpočtu, prideľovanie zdrojov. Slúži aj na komunikáciu,
riadenie kvality a dokumentov.

 

CMSDMS2CMS/DMS

Systém pre uchovávanie, spracovávaie, riadenie, vyhľadávanie a archivovanie obsahu a dokumentov.

 

 

WFSketchWorkflow
Pomocou schém vykonávania komplexných činností (procesov) vytvára systém pre riadenie úloh, integrácie a pre podávanie dokumentov.

PSSketchProfesionálne služby
Archivácia, vyhľadávanie vhodnej implementácie, vývoj aplikácií na zákazku.
SEO a Google Analytics. Implementácia pre malé stredne-veľké firmy.
Podpora a servis, školenia a riadenie zmien.