Google Apps Vault (Trezor) pre podmnožinu užívateľov

Odkedy sme spustili Google Apps Trezor, tisíce podnikov, škôl, a vládnych organizácií ho prijali do archívu, pre uchovávanie a spravovanie dôležitých obchodných informácií. Až do teraz mohli zákazníci kúpiť Trezor len pre celú ich doménu a všetkých užívateľov. Teraz, s licenciou pre čiastočnú doménu je môžné si zakúpiť Trezor pre konkrétnych užívateľov alebo organizačné jednotky, čo vám umožní ušetriť peniaze a presnejšie zamerať svoje úsilie. Google čitať ďalej ...