Inštalovateľné triggre v add-ons pre Google Docs a Sheets

ii__1315823366_p56-finger-on-triggerZačiatkom tohto roka Google uviedol na trh doplnky – odd-ons pre Google Docs a Sheets – balíčky projektov Apps Script, ktoré môžu užívatelia ľahko nainštalovať z Google add-on obchodu pre rozšítrenie funkcií a vlastností.

Od tej doby, mnoho vývojárov žiadalo Google aby pridal možnosť inštalovať Apps Script spúšťacie triggre pre ich doplnky. Rád oznamujem, že Google urobil čo len bolo možné aby reagoval na viacerré používateľské akcie. Napríklad doplnok tabuľky môže reagovať, keď užívateľ odošle odpoveď na formulár Google, alebo môže volať metódy, ktorá vyžaduje autorizáciu, ak používateľ upraví bunku.

Add-ons – doplnky môžu teraz programovo vytvárať a spravovať tieto inštalovateľné spúšťacie triggre:

  • Doplnky Google Sheets možu použiť triggre pri zmene, úprave, otvorení, a odoslaní formulára
  • Doplnky Google Dokumentov môžu použiť (nové!) Otvorené inštalovateľné spúšťacie triggre.

Ak chcete zobraziť silu inštalovateľných spúšťačov v akcii, pozrite sa na Yet Another Mail Merge od vývojára Romaina Vialarda, ktorý bol už aktualizovaný. Pôvodný YAMM umožňuje používateľom rýchlo prispôsobiť návrh Gmaiu tým, že nahradí zástupné polia za dátai z tabuľky. Nová verzia používa spúšťací trigger poslať e-mail, ak sa vyplní formulár.

Ak ste pracovali s inštalovateľnými triggerami aj skôr, zistíte, že sa v doplnkoch správajú trochu odlišne (najmä, nemá žiadne otravné „Prehľadové“ e-maily!), tak si pre istotu pozrite dokumantáciu.

Poznámka: Všetky člny sú platné pre všetky verzie Google Apps, pokiaľ nie je uvedené inak.