Nová karta kontaktov pre Hangouts v službe Gmail

downloadGoogle zavádza novú záložku pre Hangouts v službe Gmail, ktorý zobrazuje zoznam kontaktov zoradený podľa dostupnosti, takže je ľahšie zistiť, ktoré kontakty sú práve online.

Dostupné kontakty (tie so zeleným kruhom) sa zobrazí v prvom abecednom zozname, za ktorým nasleduje druhý abecedný zoznam nedostupných kontaktov. Kontakty môžu byť skryté alebo pripojené k hornej časti zoznamu kontaktov, bez ohľadu na ich dostupnosť.

Pre prístup na záložku nových kontaktov, kliknite na ikonu osoby na spodnej časti Hangouts.

Typ uvolnenia:
Rýchle uvoľnenie s naplánovaným vydaním – prichádza dva týždne

Pre viac informácií:
G+ Post
Help Center