WordPress vs. Google Sites

Ak plánujete vytvorenie webových stránok a chcete použiť niektorý z nástrojov rýchlej editácie, máte možnosť použiť nespočetné množstvo nástrojov. Dnes sa pozrieme na WordPress a Google Sites. Hlavný a najdôležitejší rozdiel medzi týmito dvomi systémami je, že WordPress radíme medzi redakčné systémy (publishing platform) a Google Sites medzi systémy pre správu obsahu (CMS - content management system).  V tomto článku sa budeme venovať základným rozdielom a výhodám čitať ďalej ...

Google Sites – vloženie adresára z Google Drive

Teraz je môžné vložiť zložky z Google disk do Webových stránok Google. Keď upravujete stránku, vyberte možnosť Zložka v ponuke Vložiť, vyberte zaškrtávacie políčko vedľa názvu priečinka. Návštevníci webu musia mať prístup k zobrazeniu zložke z Google Drive, aby ju videli. Vloženie zložky na stránku nemá za následok zmeny prístupových oprávnení. čitať ďalej ...