Viac spôsobov, ako tvoriť a zdieľať Google formuláre

Google Forms LogoOd dnes máme niekoľko nových funkcií v Google formulároch, čo pomôžu ľahšie ich budovať a zdieľať:
Nájdite, čo hľadáte

  • Hľadať v menu: Rýchly prístup k takmer všetkým prvkom formulára, bez toho aby ste museli hľadať v menu. Ak chcete použiť túto funkciu, stlačte Alt + / alebo hľadať v ponuke Pomocník.

Nové spôsoby, ako spravovať vaše otázky

  • Náhodné otázky: Náhodne poradie otázok, pre kvízy alebo prieskum
  • Jednu odpoveď na osobu: Uistite sa, že človek reaguje na formulár práve raz
  • Overiť informácie o mriežkových otázkach: Obmedziť reakciu na stĺpcové otázky mriežkového typu pomocou novej voľby v „pokročilom nastavení“

Získanie kratšej URL,
Zmente URL do kratšej podoby: Nech je pre ľudí jednoduchšie, aby sa dostali k formuláru

Typ uvoľnenia:
Rýchle uvoľnenie s naplánovaným vydaním prichádza dva týždne pre všetky funkcie s výnimkou funkcie „hľadanie v ponukách“, ktorá sa spustí dnes.

Pre viac informácií:
Google Drive blog post
Shuffle questions
Limit users to one response per form
One response per column