Vlastné témy v Google Formulároch

newthemesPoužitie motívov pre formuláre je skvelý spôsob, ako ich prispôsobiť zamýšľanému publiku. Od teraz budú môcť ľudia, ktorí pracujú s Google formulármi spoľahlivejšie použiť vlastné témy.

Zahŕňa to pridávanie vlastných obrázkov alebo loga do záhlavia a pozadia stránky, podrobnosti pre určenie písma (typ, veľkosť, farba) a zarovnania odseku pre textovú podobu a výber farieb pre formulár a pozadie stránok. Google obnovuje celkové používateľské rozhranie a pridáva zbrusu novú galériu moderných východiskových tém.

Okrem toho, ak je formulár používaný pomocou vlastnej domény, vlastná téma je zdieľaná a použiteľná vrámci celej domény, alebo ju možno kopírovať, aby mohli tému využívať všetci v doméne. To pomáha zaistiť konzistentný vzhľad fromulárov používaných v danej doméne.

Typ vydania:
Rýchle uvoľnenie, s naplánovaným vydaním prichádza za tri týždne

Pre viac informácií:
Drive Blog Post
Help Center