ABASK - Názov

ABASK má viacero významov:

– pre naše služby v oblasti IT znamená All Business Applications SlovaKia

– je to anglické slovo, ktoré sa však nachádza len v málo slovníkoch ako napríklad:

  • wordnik – basking [ vyhrievajúci sa], bathed in sunlight [kúpajúci sa v slnečnom svetle], genial warmth [geniálne ohrievaný]
  • phrontistery – in genial warmth [v geniálnom ohreve (žiarení)]
  • khandbahale – in pleasant warmth [v príjemnom teple]

V každom slovníku však nájdeme jeho základ – BASK – vyhrievať sa, slniť sa

Slovo abask som našiel veľmi jednoduchou metódou. Mal som 2 základné podmienky.

  1. Aby bolo na začiatku abecedy
  2. Aby malo pozitívny a prijemný význam

Aký slovník som vtedy použil už presne neviem, bolo to ešte v roku 2000. Demonštračne si však zoberme phrontistery. Ak idete od hora .. nachádza sa nad ním príjemnejšie slovo?? Vtedy som to nepočítal, ale v tomto zozname sa mi páči jeho poradové číslo – 11. Od tej doby som „abask“ používal ako internetový nick pre všetky možné stránky.

V roku 2002 som slovo ABASK použil ako skratku podtitulu bakalárskej práce s témou „Analýza dátových tokov digitálnej televízie“ – podtytul: Ako Bez Analógu na SlovensKu.