Pre Vaše aplikácie a za určitých podmienok aj pre zariadenia, ktoré zabezpečujú chod vašej kancelárie poskytujeme technickú podporu v niekoľkých úrovniach.

SLA – Service Level Agreement – Dohoda o úrovni podpory:

SLA 5/8 – od pondelka do piatka 8:00 – 16:00

SLA 7/8 – od pondelka do nedele 8:00 – 16:00

SLA 5/24 – od pondelka do piatka – NON STOP

SLA 7/24 – od pondelka do nedele – NON STOP

s reakčnými dobamy (RT – response time)

RT 48 – do dvoch pracovných/kaledárnych dní

RT 24 – do jedného pracovného/kaledárneho dňa

RT 2 – do do dvoch pracovných/kaledárnych hodín

Systém technickej podpory je na adrese: https://abask.freshdesk.com, pre zadávanie požiadaviek treba mať aktívny účet.

Pre rýchle zadanie požiadavky na podporu kliknite na Technická podpora na ľavej strane.

Veľa problémov sa opakuje a preto skôr ako zavoláte pozrite sa do nášho manuálu, či tam riešenie nenájdete.