Báza vedomostí

Techniky, ako zabezpečiť, aby sa informácie patriace spoločnosti nestrácali v Inboxoch a na diskoch zamestnancov. Aby boli všetky informácie dostupné (v závislosti od oprávnení). Báza vedomostí môže pomôcť vašej firme v procesoch vzdelanostnej ekonomiky a môže byť súčasťou expertného systému.

Zložky expertných systémov sú:

báza vedomostí a báza údajov – sú to pasívne zložky,

inferenčný mechanizmus – aktívna zložka, napodobňuje spôsobilosti experta uvažovať.