Podniková infraštruktúra

CRM

Systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Uchováva údaje o obchodnom procese pre lepšiu starostlivosť o zákazníka.

ERP

Integruje a automatizuje veľké množstvo procesov súvisiacich s produkčnými činnosťami podniku, napr.: výrobu, logistiku, distribúciu, správu majetku, predej, účtovnicto.

Projekt menežment

Systém pokrývajúci odhad,

plánovanie a riadenie nákladov. Riadenie rozpočtu, prideľovanie zdrojov. Slúži aj na komunikáciu,

riadenie kvality a dokumentov.

CMS/DMS

Systém pre uchovávanie, spracovávaie, riadenie, vyhľadávanie a archivovanie obsahu a dokumentov.

Workflow

Pomocou schém vykonávania komplexných činností (procesov) vytvára systém pre riadenie úloh, integrácie a pre podávanie dokumentov.

Profesionálne služby

Archivácia, vyhľadávanie vhodnej implementácie, vývoj aplikácií na zákazku.

SEO a Google Analytics. Implementácia pre malé stredne-veľké firmy.

Podpora a servis, školenia a riadenie zmien.