Vytvorenie infraštruktúry GSuite

Analýza potrieb

Séria niekoľkých interviews, cieľom ktorých je získať informácie pre návrh optimálnej infraštrutúry, ktorá bude takpovediac šitá na mieru.

Nastavenie infraštruktúry

Od registrácie, či úpravy Vašej internetovej domény, cez vytvorenie firemného dátového sídla až po návrh dátových štruktúr, či aplikácií.

Sprístupnenie infraštruktúry

Inštalácia a nastavenie osobných účtov vašich zamestnancov, publikovanie manuálov a návodov prípadne priamo nastavenie osobných počítačov.

Prečo GSuite?

Google Apps